Platform Exhibitions

A global resource on exhibition making for students, practitioners and researchers

Onze missie

Dit Plat­form is opgezet als een online tool voor het ontwikke­len van tentoonstellingen. Het richt zich op alle soorten ten­toon­stellin­gen, van een permanente ten­toon­stelling in een erf­goed instelling tot een beursstand. De website is bruikbaar voor iedereen die zich met tentoonstellingen bezig houdt, van opdrachtgevers tot professionals, studenten en vrijwilligers.

Richtlijn

Platform Exhibitions stelt een werkwijze voor die inzicht en houvast geeft bij de totstandkoming van een tentoonstelling en die het ontwikkel– en ontwerpproces structureert. De werk­wi­jze is bedoeld als richtlijn. Deze kan aangepast wor­den aan de werk­wi­jze zoals die bij een instelling gebruike­lijk is of aan de spec­i­fieke eisen die een bepaald project stelt. Een rigide toepass­ing van het model ligt niet in de bedoeling.

Neem als kennismaking een kijkje op de volgende inleidende hoofdstukken: