Door
Laatste bewerking: augustus 1, 2013

Take a look

Tekst 1

WELKOM OP PLATFORM EXHIBITIONS

Dit Plat­form is opgezet als een online-tool voor het ontwikke­len van tentoonstellingen.

Het richt zich op alle soorten ten­toon­stellin­gen, van een tijdelijke ten­toon­stelling in een erf­goed instelling tot een beursstand.

De web­site is bruik­baar voor iedereen die zich met ten­toon­stellin­gen bezig houdt, van opdracht­gev­ers, tot pro­fes­sion­als als ontwer­pers en studenten.

 

 

Tekst 2

 

 

PLATFORM EXHIBITIONS

geeft achter­grond­in­for­matie over het fenomeen tentoonstellingen

en stelt een werk­wi­jze voor die inzicht en hou­vast geeft bij de tot­stand­kom­ing van een ten­toon­stelling en die het ontwikkel– en ontwerp­pro­ces structureert.

 

RICHTLIJN

De voorgestelde werk­wi­jze is bedoeld als richtlijn.

Deze is flex­i­bel van opzet en kan aangepast wor­den aan de werk­wi­jze zoals die bij een instelling gebruike­lijk is of aan de spec­i­fieke eisen die een bepaald project stelt.

Een rigide toepass­ing van het model ligt niet in de bedoeling.